เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

กลุ่มกฎหมายและคดี สพม.ลยนภ

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวนันทิปรัชญ์ จำปานิล

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

ที่อยู่334 ม.4 บ.ฟากนา ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย 42000

โทรศัพท์08-1557-6765

อีเมล[email protected]

^