เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

กลุ่มกฎหมายและคดี สพม.ลยนภ

Personnel

ฝ่ายวิชาการ

  • thumbnail

    นางสาวนันทิปรัชญ์ จำปานิล

    นิติกรชำนาญการพิเศษ

  • thumbnail

    นายบวรฉัตร จำปานิล

    นิติกรปฏิบัติการ

^