เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

กลุ่มกฎหมายและคดี สพม.ลยนภ

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวนันทิปรัชญ์ จำปานิล

กลุ่มบุคลากรฝ่ายวิชาการ

ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์08-1557-6765

อีเมล[email protected]

^